Sorbisense
Home DanskEnglishNederlandsk
SALG
PROFIL
Teknik
PRODUKTER
ANVENDELSE

Spildevand

Spildevand
Spildevand

Sorbisense-metoden giver mulighed for effektiv overvågning af afløbssystemet og kan medvirke til nedbringe omkostninger til driften og belastningen af miljøet.

Metoden er særligt velegnet til kildesporing af periodiske udledninger, identificering af fejltilslutninger og måling af recipientværdier.

Systemet giver desuden mulighed for målinger ved dynamiske kilder – fx udledninger fra veje, tage pladser og ved overløb.

Læs mere om virkemåde og anvendelsesmuligheder her.

For yderligere information kontakt Sorbisense på 8999 2505.

 

Kontakt mig angående
Spildevand
Spildevand

Målrettet kildesporingsforløb efter Sorbisense-metoden, hvor udledningen først spores ved hovedindløb til renseanlæg og derefter i lokale områder, hvor det erfaringsmæssigt forventes at en eller flere af hovedkilderne findes. Der anvendes Sorbisense Kildesporings Kit til målinger i gennemløbsbrønde og Sorbisense WW50 målinger i bassiner og pumpebrønde

Billedet viser en WW50 placeret i kloakbrønd. Installationen kan udføres fra overfladen, og kræver således ikke besøg i kloakken.

Sorbisense, now part of Eurofins | Smedeskovvej 38 | DK-8464 Galten | Danmark | CVR 28 84 81 96 | Tlf.: +45 22 19 25 05
Teknik: landIT Grafik: Story2Media Logo: Rothenberg